Magyar Sakkszövetség XXXIV. Közgyűlése 2022. május 21.

MEGHÍVÓ

a Magyar Sakkszövetség

2022. május 21-én szombaton 13:00 órakor kezdődő Közgyűlésére, amelyre a József Attila Színházban (1134 Budapest, Váci út 63., emeleti kiállítóterem) kerül sor. Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja: 2022. május 21-én 13:30. A megismételt közgyűlés – az eredeti napirendi pontoknak megfelelően, a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes!

NAPIREND

1./ Könyvvizsgálói és ellenőrző bizottsági jelentés

2./ Jelentés az MSSZ 2021. évi szakmai munkájáról

3./ Jelentés az MSSZ 2021. évi pénzügyi és közhasznú tevékenységéről

4./ Az MSSZ 2022. évi szakmai és költségvetési terve

Az MSSZ Alapszabály 12. § 7 és 8. pontja értelmében a közgyűlésen szavazati joggal az MSSZ tagszervezeteinek képviselői vagy meghatalmazottjuk rendelkezhetnek az alábbiak szerint:

  • Az MSSZ jogi személyiségű tagja, akik tagsági jogukat a Közgyűlésen Képviselőre kívánják átruházni, legkésőbb a Közgyűlés megrendezésének időpontjáig írásban be kell jelenteniük, azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja. A képviseletre csak az egyesület tagját vagy tisztségviselőjét lehet megbízni.

  • Minden jelenlévő tag és megbízott képviselő legfeljebb egy szavazattal rendelkezhet.

A Közgyűlés munkájához szükséges anyagok a www.chess.hu honlapon a Dokumentumok/Jegyzőkönyvek menüpont alatt találhatóak.

Budapest, 2022. április 21.

Szabó László

s. k.
elnök

meghatalmazas-MSSZ

MSSZ szakmai terv 2022

MSSZ szakmai beszámoló 2021

MSSZ Költségvetési Terv 2022

MSSZ főkönyv_2021_220503

Magyar Sakk Szövetség_KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2021

Magyar Sakk Szövetség könyvvizsgálói jelentés 2021

MSakkSz_Szöveges_számviteli_jelentés_2021

MSSZ Ellenőrző Bizottság Jelentés 2021