Időpontváltozás! Magyar Sakkszövetség XXI. Közgyűlése 2019. szeptember 7.

Tisztelt Sporttársak!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy  szeptember 7.-i MSSZ közgyűlés kezdési időpontja a FIDE PB találkozó miatt  délután 13. órára módosul. Létszámhiány esetén a megismételt közgyűlés 13.30-  tól kerül sorra, mely a jelenlevők számától függetlenül érvényes.

Magyar Sakkszövetség XXXI. Közgyűlése 2019. szeptember 7.

MEGHÍVÓ

a Magyar Sakkszövetség

2019. szeptember 7-én szombaton 13:00 órakor kezdődő Közgyűlésére, amelyre a Magyar Sport Házában (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) kerül sor. Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja: 2019. szeptember 7-én 13:30 órától. A megismételt közgyűlés – az eredeti napirendi pontoknak megfelelően, a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes!

NAPIREND

1./ Könyvvizsgálói jelentés.

2./ Jelentés az MSSZ 2018. évi szakmai munkájáról

3./ Jelentés az MSSZ 2018. évi pénzügyi és közhasznú tevékenységéről

4./ Az MSSZ 2019. évi szakmai és költségvetési terve

5./ A Magyar Sakkszövetség Alapszabályának módosítása

Fontos tudnivalók:

Az MSSZ Alapszabály 12. § 7 és 8. pontja értelmében a közgyűlésen szavazati joggal az MSSZ tagszervezeteinek képviselői vagy meghatalmazottjuk rendelkezhetnek az alábbiak szerint:

  • Az MSSZ jogi személyiségű tagja, akik tagsági jogukat a Közgyűlésen Képviselőre kívánják átruházni, legkésőbb a Közgyűlés megrendezésének időpontjáig írásban be kell jelenteniük, azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja. A képviseletre csak az egyesület tagját vagy tisztségviselőjét lehet megbízni

  • Minden jelenlévő tag és megbízott képviselő legfeljebb egy szavazattal rendelkezhet.

  • A Közgyűlés nyilvános, de kérem a hivatalos képviseleti joggal nem rendelkező vendégeket időben jelezzék előre részvételi szándékukat a +36 1 473 2360 telefonszámon, hogy a szövetség beléptetésükről gondoskodhasson.

A Közgyűlés munkájához szükséges anyagokat a www.chess.hu honlapon találja meg.

Budapest, 2019. augusztus 7.

Szabó László

s. k.
elnök

MSSZ_Alapszabály tervezet_190809

Meghívó MSSZ közgyűlés 2019.09.07.

meghatalmazás

Pk-442

Szakmai-beszámoló-a-2018-as-közgyűlés-óta-eltelt-időről.

O_kvjel_E_elf_Magyar Sakkszövetség_2018_(kn)

MSSZ_költségvetési_terv_2019_kgy