Tájékoztató a Szenior Bizottság Kegyeleti Csoportjának megalakulásáról

A Magyar Sakkszövetség elnöksége Csom István nagymester kezdeményezésére a Szenior Bizottság keretében kegyeleti csoport létrehozását határozta el 2020. január 1-i indulással. Célkitűzésünk az elhunyt sakkozókról való illő megemlékezés biztosítása, pályafutásuk, eredményeik, munkásságuk megőrzése, a korábban elhunyt sakkozók emlékének ápolása. Az Elnökség a kegyeleti tevékenység feladatainak ellátásával Döry Jenőt és Krizsán Edithet, mint Kegyeleti Megbízottakat bízta meg.


Ha bárhol hazánkban elhunyt egy nemzetközi minősítéssel rendelkező sakk versenyző, vagy sakk szervező, aktivista, kérjük, hogy a helyi sakk vezetők a Kegyeleti Csoportot a szövetségi titkárság címén (titkarsag@chess.hu) értesítsék.
 

A Kegyeleti Csoport feladatai:

1.) Gyászszertartásokon esetenként hivatalból képviselheti a Magyar Sakkszövetséget.

2.) Kivételes jelentőségű sakkozó elhalálozása esetében javaslatot tesz az Elnökség számára arra vonatkozóan, hogy az elhunytat a Magyar Sakkszövetség saját halottjának tekintse-e.
3.) Dönt a gyászhírek feltevéséről a Sakkszövetség honlapjára. Ha szükségesnek látja, kér egy rövid méltatást a hír megküldőjétől, vagy nekrológ írását arra illetékes személytől, ami szintén felkerül a honlapra. Ha szükségesnek látja, a gyászhírt megküldi a Magyar Sakkvilág részére, és értesíti a Sakkmúzeumokat is, amelyek önként vállalt feladata az elhunyt jelentős sakkozók emlékének ápolása.

4.) Létrehoz és vezet egy regisztert is az elhunyt sakkozókról, illetve néhány fontosabb életrajzi adatukról. Ez a későbbiekben fontos adatforrás lehet a sakktörténészek számára.

5.) Javaslatot tesz korábban elhunyt sakkozók emlékének ápolására, fontosabb évfordulókról való megemlékezésekre vonatkozóan.