Felkerülés a FIDE-listára

Felkerülés a FIDE listára

K-szorzó

K- szorzó, aktuális 2017 Szeptember óta

A legtöbb kérdésre okot adott szabálymódosulás itt külön:

If the number of games (n) for a player on any list for a rating period multiplied by K (as defined above) exceeds 700, then K shall be the largest whole number such that K x n does not exceed 700.

Ha egy perióduson belül (egy hónap) a lejátszott játszmák és a K szorzata (pl. 40, 20…) meghaladja a 700-at,  akkor a K szorzó úgy módosul, hogy ezen szorzat értéke ne haladja meg a 700-at. (tehát K = 39, 38, 37…akár 21…  stb lehet ilyen esetekben.)

Rapidsakk (a szabály standard sakkban is ugyanaz):

A 4.2

If the arbiter observes an action taken under Article 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 or 7.5.4, he shall act according to Article 7.5.5, provided the opponent has not made his next move. If the arbiter does not intervene, the opponent is entitled to claim, provided the opponent has not made his next move. If the opponent does not claim and the arbiter does not intervene, the illegal move shall stand and the game shall continue. Once the opponent has made his next move, an illegal move cannot be corrected unless this is agreed by the players without intervention of the arbiter.

A 4.2

Ha a bíró a 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 vagy 7.5.4, (illegális lépés) szerinti szabálytalanságot észlel, akkor a 7.5.5 ( (lásd: lent) szerint kell eljárnia, feltéve, hogy a vétlen fél még nem tette meg következő lépését.
Ha a bíró nem lép közbe, akkor a vétlen fél (ellenfél) igényt nyújthat be, feltéve, hogy még nem tette meg következő lépését.
Ha a bíró nem lép közbe és az ellenfél (vétlen fél) sem nyújt be igényt, akkor marad az illegális lépés és folytatódik a játszma. Ha az ellenfél már megtette következő lépését, akkor az illegális lépést már nem lehet módosítani, hacsak a két fél ebben a bíró közreműködése nélkül meg nem egyezik.

7.5.5

After the action taken under Article 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 or 7.5.4 for the first completed illegal move by a player, the arbiter shall give two minutes extra time to his opponent; for the second completed illegal move by the same player the arbiter shall declare the game lost by this player. However, the game is drawn if the position is such that the opponent cannot checkmate the player’s king by any possible series of legal moves.

7.5.5

A 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 vagy 7.5.4 szerinti első szabálytalan lépés után a versenybíró 2 perc többletidőt kell adjon az ellenfél gondolkodási idejéhez. Ha ugyanaz a játékos második szabálytalan lépését is befejezi, akkor játszmavesztést kell elrendelni. A játszma döntetlen azonban, ha már semmilyen szabályos lépéssorozattal sem tudna az ellenfél mattot adni.

Blitz (schnell)

(különbség a fentiekhez képest)

B.2

The penalties mentioned in Articles 7 and 9 of the Competition Rules shall be one minute instead of two minutes.

B.2

A versenyszabályok (Competition Rules) 7 és 9 pontjában említett büntetés tétele egy perc lesz (a kettő helyett).