Közlemény az Elnökség 2023. április 22-i üléséről

1. Az Elnökég összehívta a Magyar Sakkszövetség éves rendes Közgyűlését 2023. május 26. péntek délután 14 órára a Magyar Sport Házának földszinti tárgyalótermébe. Javasolt napirend:

  • Könyvvizsgálói és ellenőrző bizottsági jelentés
  • Jelentés az MSSZ 2022. évi szakmai munkájáról
  • Jelentés az MSSZ 2022. évi pénzügyi és közhasznú tevékenységéről
  • Az MSSZ 2023. évi szakmai és költségvetési terve
  • A Magyar Sakkszövetség Alapszabályának módosítása
  • Részleges tisztújítás (egy ellenőrző bizottsági tag megválasztása)

A részleges tisztújításra indoka, hogy Nyiri Ilona ellenőrző bizottsági tag jelezte, mégsem tudja vállalni a részvételt a Bizottság munkájában. A részleges tisztújítás miatt az Alapszabály értelmében 30 nappal a Közgyűlés előtt Jelölő Bizottságot kell létrehozni. Az Elnökség Akóts Gábort, Máthé Antalt és Orsó Miklóst a Jelölő Bizottság tagjává választotta. A Közgyűlés meghívóját, napirendjét és az elfogadásra szánt dokumentumokat az Elnökség 2023. május 11-én tölti föl az MSSZ honlapjára.

2. Az Elnökség egyhangú határozatot hozott arról, hogy a 2024. évi budapesti Sakkolimpián a harmadik férfi (open) csapat egy U25-ös csapat legyen. Magától értetődő (és külön döntést nem igényel), hogy a Sakkolimpia kapcsán a fő fókusz a férfi és a női első csapaton lesz, ahol cél, hogy Magyarország minél erősebb összeállításban tudjon szerepelni, ugyanakkor az Elnökség fontosnak látja, hogy a hazai rendezésű olimpia a fiatal generációknak is többletmotivációt adjon, amire jó lehetőséget biztosít, hogy a rendező ország több csapatot indíthat.

3. Az Elnökség munkacsoportot állított fel annak vizsgálatára, hogy lehetnek-e olyan változások a Nemzeti Csapatbajnokság lebonyolításában a 2023/2024-es idénytől, amelyek a csapatok többségének érdekében állnak. A munkacsoport 2023. június folyamán számol be az Elnökségnek az érintett klubokkal folytatott kommunikáció eredményéről, amely alapján az Elnökség 2023 júliusában hoz döntést a következő idény lebonyolítási rendjéről. A munkacsoport tagjai: Ács Péter, Berkes Ferenc, Korpics Zsolt, Pergel László, Szabó Ferenc.
A további napirendi pontokban az Elnökség olyan kérdéseket tárgyalt, amelyekben nem hozott döntést.