A Magyar Sakkszövetség 2022. évi pénzügyi beszámolója, közgyűlési kiegészítés

Tisztelt Tagszervezetek!

Az alábbi linken található a Magyar Sakkszövetség 2022. évi pénzügyi beszámoló és
közhasznúsági jelentésének a Közgyűlés elé terjesztett végleges változata, melyet a
könyvvizsgálóval egyeztettünk, és amely alapján a könyvvizsgálói jelentés elkészül.

Az MSSZ évi rendes Közgyűlését (2023. május 26-án 14 óra, Magyar Sport Háza) korábbi
bejegyzésünkben meghirdettük, ezúton szeretném jelezni, hogy amennyiben a közgyűlés
az eredeti időpontban nem határozatképes, a megismételt közgyűlés 2023. május 26-án
14:30-kor ugyanott kerül megrendezésre.

Tisztelettel:
dr. Polyánszky Zoltán s.k.
elnök

Magyar Sakk Szövetség_beszámoló_2022_0517