Felvételi felhívás

A Maróczy Géza Központi Sakkiskola felvételt hirdet az iskola Bástya csoportjába.

Időpont: 2014. október 28-31.

Jelentkezési határidő: 2014. október 25.

Helyszín: Miskolc Rendészeti Szakközépiskola, Szentpéteri kapu 78

Jelentkezési cím: videkis2001@yahoo.com Telefon: 20-3101910

A jelentkezők e-mailben kapnak visszaigazolást a felvételi kérelem elbírálásáról, a szóbeli felvételi pontos idejéről. Az ifjúsági és gyermek csapatbajnokságon nem szereplő fiatalok kérhetnek más időpontot is.

Felvételi követelmények: Lányoknál 12 év alatti életkor, fiúknál 10 év alatti életkor 1500 feletti Élő pontszám vagy 1-6. helyezés a korosztályos bajnokságokon. Kivételes esetekben ettől eltérhet a felvételi bizottság. A csoport tervezett létszáma 8-10 fő, maximális létszáma 12 fő.

Maróczy Géza Központi Sakkiskola

A 2014–15 tanévben az iskola megpróbál visszatérni az első évek gyakorlatához. Az MGKSI egyik alapvető célja a kezdetektől, hogy felfedezze és alapos képzésben részesítse a jövő olimpikonjait. Ennek megfelelően tehetségkutatóként is működik. Az iskola követelményi szigorúak, a felvétel nem jelent végleges tagságot.

Három csoport indul. A Király csoport tagjait az MGKSI hívja meg az eddig elért eredmények alapján. A Király csoportba történő meghívást eddig elfogadó gyerekek: Gledura Benjámin Élő:2414, szül.év: 1999  Kántor Gergő 2318,1999 Kozák Ádám 2233,2002 Péczely Sebastian Zsombor 2199,1999 Marosi Levente 2185,2000 Krstulovic Alex 2061,2003 Simon Lili 2005, 2000 Czupor Attila 2180,2000. Oktatói: Nemzetközi szinten edzői eredményt elért címviselő sakkozók, döntően nagymesterek. Lukács Péter, Ruck Róbert, Szabó Krisztián, Medvegy Zoltán, Horváth József, Horváth Csaba, Pintér József és Károlyi Tibor fogadta el a felkérést edzőnek. Rendszeresen meghívunk egy-egy vendéget is. Reményeink szerint a válogatott játékosai is köztük lesznek. Az évi 8-10 alkalommal tervezett táborok 3 naposak, napi 6 óra edzéssel, kedd-szerda-csütörtök edzésnapokkal. A Bástya csoport évi 8-10 alkalommal kerül megrendezésre táborai 3 naposak. A Huszár csoport a hét másik két napján tartja foglalkozásait.

A Huszár csoportba nincs felvételi, előkészítő jelleggel működik. Azoknak a Bástya csoportba felvételiző fiataloknak ajánljuk fel, akik valamilyen oknál fogva nem kerültek felvételre, de esélyt látunk rá, hogy a későbbiekben a csoport tagjai lehetnek.

Az edzések helyszínei: A Magyar Sakkszövetség felújított termei.

Költségek: Az edzések látogatása díjmentes. A szállás, étkezés önköltséges. Az iskola ajánlott szállása az Építők Sporttelepnél található sportszálló. Itt az edzői, szülői felügyelet biztosított. A hallgatókról történő gondoskodásban segítő szülő szállás költségét az iskola átvállalja. A vidéki hallgatók szállás és étkezési támogatást kérhetnek!

A Bástya és a Huszár csoport edzője, az iskola szakmai irányítója Horváth József nagymester. Alkalmanként meghívott oktatók is tartanak majd előadást a két csoportban. Az iskola vezetője Vidéki Sándor.

A következő időszak tervei között szerepel MGKSI bentlakásos módon történő lebonyolítása, minimális tandíj fizetése mellett. A csillebérci évekhez hasonlóan versenyekkel, esti programokkal, a sakkozáshoz, a sporthoz kötődő különböző szakterületek meghívott vendég előadóival.

Vidéki Sándor

 

 

A sakkoktatás módszertana

Molnár Béla - Vidéki Sándor

A GYERMEK SAKKOKTATÁS
MÓDSZERTANA

TANANYAG KEZDŐ SAKKOZÓK OKTATÁSÁHOZ

BEVEZETŐ

A gyermek sakkoktatás módszereiben és tematikájában sajátos megközelítést igényel. Ezt legfőképp az oktatásban résztvevő gyerekek életkori, értelmi és érzelmi fejlettsége indokolja.
Mikor, mit és hogyan oktassunk a gyerekeknek? Ezzel és még sok egyéb nehezen megválaszolható, de a munka szempontjából alapvető kérdéssel kerülünk szembe. Vajon a sakkmesterségben való jártasság, vagy a pedagógiai ismeretek és főként gyakorlat fontosabbak-e az eredményes oktatáshoz?
“Érteni kell a gyerekek nyelvén.” Ez a közhelyszerű
de helytálló megállapítás utal arra, hogy eleinte inkább pedagógiai jellegű feladattal állunk szemben. Tudni kell, hogy a sakkszakma kissé lenézően kezeli a kezdő sakkozók oktatásával foglalkozókat, ennek oka talán abban rejlik, hogy ez a munka a kezdetekben valóban nem kíván mesteri erejű sakktudást az oktatótól, más oldalról viszont nem kétséges, hogy a kevés pedagógiai jártassággal rendelkező sakkmester is csetlő-botló botcsinálta oktatónak bizonyulhat a gyakorlatban.
Véleményem szerint a gyermek sakkoktatás - ha eredményes akar lenni - önálló módszertani ismereteket igényel, ezért nem önkényes, hanem a hatékonyság érdekében nélkülözhetetlen elválasztani az egyéb oktatási területektől.
Munkámban részletesen igyekeztem kifejteni - a nevelés meghatározó terepének - a családi háttér jelentőségét, a gyermek nevelés általam fontosnak vélt szempontjainak megvilágításával. Foglalkozom továbbá olyan alapvető fogalmakkal, mint a tehetség, a tehetség kiválasztás, a képességek fejlesztése, az életkori sajátosságok szerepe és a motiváció módszerei.
A továbbiakban ismertetésre kerülő módszertani ismeretek és tananyag, a hétköznapi sakkoktatásban kívánnak segítséget nyújtani azzal, hogy az oktatás és nevelés alapelveinek alapos átgondolására szeretném késztetni egyrészt saját magunkat, másrészt mindazokat, akik a gyermek oktatás területén tevékenykednek.
Munkám néhány újszerű elemet is felvonultat, amelyek esetenként a megszokott sakkterminológiákat is félretéve igyekeznek a gyermeklélektan és a személyiségfejlődés sajátosságainak szem előtt tartásával megoldani a sakkismeretek elsajátítását. A mellékelt tananyagban nem törekedtem teljességre, inkább az oktatás stílusából szerettem volna ízelítőt adni, egyfajta gyakorlati megvalósításaként az elméleti részben vázoltaknak.

Helló Világ!

Üdvözlet! Ez az első saját WordPress-bejegyzés. Módosítható, vagy törölhető, aztán megkezdhető a honlap tartalommal történő feltöltése!