Módosult a Versenybírók tevékenységi és minősítési szabályzata!

A Magyar Sakk Szövetség Elnöksége a szeptember 15-i ülésén tárgyalta és elfogadta a Versenybíró Bizottság és Komiszár Nanetta elnökségi tag előterjesztését, amely fontos változásokat eszközöl a Versenybírók tevékenységi és minősítő szabályzatában.

Az elfogadott változtatásokat itt is közöljük, valamint a dokumentumtárban is megtalálható lesz.

 

VERSENYBÍRÓK Tevékenységi és minősítési szabályzata

 

2) Sakkversenybíró, FEOR-08 2719:

 

 1. a) Ifjúsági versenybíró

 

Címszerzés módja: Az MSSZ mellett a megyei és budapesti sakkszövetségek is szervezhetnek tanfolyamot a cím megszerzésére. Bármelyik tanfolyam indokolt esetben megtartható online is, a záróvizsgák azonban nem.

 

Tananyag: Az ifjúsági versenybírók vizsgaanyaga megegyezik a II. osztályú versenybírókéval. A 18. életév betöltésekor az ifjúsági versenybírók automatikusan megkapják a II. osztályú versenybírói minősítést.

 

Cím kiadása: Az ifjúsági versenybírói minősítés kiadására – a 16. életév betöltését követően – a megyei/budapesti szövetségek önállóan is jogosultak.

 

Tevékenységi kör: Az ifjúsági versenybírók kizárólag nagykorú főbíró felügyelete mellett végezhetnek versenybírói tevékenységet, az alábbiak szerint:

 • hazai tornák segédbírói feladatainak ellátása;
 • megyei, városi gyermek és ifjúsági versenyek segédbírói feladatainak ellátása;
 • országos és megyei diákolimpiák segédbírói feladatainak ellátása;
 • szabadidős egyéni versenyek segédbírói feladatainak ellátása.

 

 1. b) II. osztályú versenybíró

 

Címszerzés módja: Az MSSZ mellett a megyei és budapesti sakkszövetségek is szervezhetnek tanfolyamot a cím megszerzésére. Bármelyik tanfolyam indokolt esetben megtartható online is, a záróvizsgák azonban nem.

 

Tananyag: A sakkjáték szabályzata (Laws of chess), digitális sakkórák kezelése, FIDE értékszámszerzés alapjai.

 

Cím kiadása: A II. osztályú versenybírók minősítésének kiadására – a 18. életév betöltését követően – a megyei/budapesti szövetségek önállóan is jogosultak.

 

Tevékenységi kör: a II. osztályú versenybírók tevékenységi köre a következő lehet,

 

 • az versenybíró bizottság elnöke szakmai elbírálása alapján országos csapatbajnoki mérkőzések, osztályozók levezetése;
 • hazai tornák segédbírói feladatainak ellátása;
 • megyei, városi csapatbajnokságok levezetése;
 • megyei, városi gyermek és ifjúsági versenyek levezetése;
 • országos és megyei diákolimpiák bírói feladatát látja el;
 • szabadidős egyéni és csapatbajnoki (fő)bírói teendőinek ellátása.

 

 

 1. c) I. osztályú versenybíró

 

Címszerzés módja: Az MSSZ mellett a megyei és budapesti sakkszövetségek is szervezhetnek tanfolyamot a cím megszerzésére. Bármelyik tanfolyam indokolt esetben megtartható online is, a záróvizsgák azonban nem. Azok a II. osztályú versenybírók, akik az MSSZ által meghatározott, alább részletezett versenybírói tapasztalattal – normákkal – rendelkeznek, valamint sikeres tanfolyami záróvizsgát tettek, I. osztályú versenybírói címet szerezhetnek.

 

Az I. osztályú bírói normák teljesítésének feltételei az alábbiak:

 

 • Legalább 2 FIDE értékszám-szerző egyéni versenyen, vagy nem FIDE értékszám-szerző, de legalább 50 versenyzővel rendelkező egyéni versenyen segédbírói feladatok ellátása, illetve az érintett versenyek főbírói által kiállított pozitív (1-es típusú) normaigazolás. Legalább 5 nap hosszúság versenyen úgy lehet normát teljesíteni, hogy csak egy ilyen norma fogadható el egy címkérelemnél és a jelölt legalább 4 fordulón jelen van, beleértve a kezdő és a záró fordulókat is.
 • Egy versenyen több norma is kiállítható, úgy, hogy legalább 6 fős körmérkőzésen legfeljebb 1, tetszőleges létszámú svájci versenyen 25 főnként legfeljebb 1 (ahogyan az FA és az IA esetében). Svájci rendszerű egyéni versenyek esetében 25 főnként legfeljebb egy norma adható: 1..25 játékos esetében 1 norma, 26..50 játékos esetében 2 norma stb.
 • A fenti normákban szereplő egyéni versenyek kiválthatók egyenként 4 db, problémamentesen levezetett, a magyar csapatbajnoki rendszer részét képező országos vagy megyei/fővárosi, FIDE elszámolású csapatbajnoki mérkőzéssel. Ebben az esetben a normaigazolást a csapatbajnokság hivatalos főbírója jogosult kiállítani. FIDE értékszámszerző csapatbajnokságokon való bíráskodások összevonhatóak, de együtt legalább 4 fordulónak kell lennie
 • Legalább egy norma legyen FIDE értékszámszerző versenyről
 • Egy norma, beleértve a sikeresen teljesített tanfolyami záróvizsgát is, a megszerzésétől számított 5 évig érvényes.
 • A normaigazolásokat a verseny főbírójának a verseny FIDE jegyzőkönyvének leadásával együtt, amatőr verseny esetén legkésőbb a verseny utolsó napját követő 30 napon belül el kell küldenie a versenybíró bizottság számára.
 • A 2022.01.01. óta teljesített 1. osztályú, illetve NA normaigazolásokat a bizottság legkésőbb 2023.12.31-i beérkezésig befogadja elbírálásra.

 

Tananyag: Az I. osztályú versenybírók vizsgaanyagának a II. osztályú szinten felül részét kell képeznie a svájci versenyek párosítási szabályzatának is.

 

Cím kiadása: A sikeres vizsga után az I. o. minősítés elérése esetén az országos versenybíró bizottság elnöke jegyzi be ezt a címet, a 18. életév betöltését követően. Az I. osztályú minősítés megszerzésének feltétele, hogy a képzést követő vizsgabizottság elnöke kizárólag az versenybíró bizottság elnöke által megbízott személy lehet, a vizsgán a versenybíró bizottság által jóváhagyott feladatsort kell alkalmazni.

 

 

 

Tevékenységi kör: Az I. osztályú versenybírók tevékenységi köre a következő lehet:

 • országos csapatbajnoki mérkőzések, osztályozók levezetése;
 • hazai tornák segédbírói feladatainak ellátása;
 • megyei, városi csapatbajnokságok levezetése;
 • megyei, városi gyermek és ifjúsági versenyek levezetése;
 • országos és megyei diákolimpiák bírói feladatát látja el;
 • szabadidős egyéni és csapatbajnoki (fő)bírói teendőinek ellátása.

 

 

 1. d) országos versenybíró (National Arbiter, NA)

 

Címszerzés módja: Azok az I. osztályú versenybírók, akik az MSSZ által meghatározott, lent részletezett versenybírói tapasztalattal – normákkal – rendelkeznek, valamint rendelkeznek legalább egy, FIDE által is elfogadott párosító program kezelésének egy verseny lebonyolításához szükséges mértékű ismereteivel, jelentkezhetnek az versenybíró bizottság elnökénél egy szóbeli vizsgára, melynek sikeres teljesítése esetén országos versenybírói címet szereznek. Az NA vizsga indokolt esetben online is megtartható. FIDE nemzetközi bíróképzésén 1. osztályú bíró is részt vehet, az ottani vizsga sikeres teljesítése egyenértékű az NA szóbeli vizsgával a hazai normateljesítés szempontjából. Az NA szintre minősítő vizsga bizottságában a versenybíró bizottság legalább két tagjának jelen kell lennie. A harmadik tagot a VB Elnök jelöli ki.

 

Az országos versenybírói normák teljesítésének feltételei az alábbiak:

 • Legalább 3 FIDE értékszám-szerző egyéni versenyen segédbírói feladatok ellátása, illetve az érintett versenyek főbírói által kiállított pozitív (1-es típusú) normaigazolás. Legalább 5 nap hosszúság versenyen úgy lehet normát teljesíteni, hogy csak egy ilyen norma fogadható el egy címkérelemnél és a jelölt legalább 5 fordulón jelen van, beleértve a kezdő és a záró fordulókat is.
 • Egy versenyen több norma is kiállítható, úgy, hogy legalább 6 fős körmérkőzésen legfeljebb 1, tetszőleges létszámú svájci versenyen 25 főnként legfeljebb 1 (ahogyan az FA és az IA esetében). Svájci rendszerű egyéni versenyek esetében 25 főnként legfeljebb egy norma adható: 1..25 játékos esetében 1 norma, 26..50 játékos esetében 2 norma stb.
 • A fenti 3 normából legfeljebb 1 kiváltható 4 db, problémamentesen levezetett, a magyar csapatbajnoki rendszer részét képező országos vagy megyei/fővárosi, FIDE elszámolású csapatbajnoki mérkőzéssel. Ebben az esetben a normaigazolást a csapatbajnokság hivatalos főbírója jogosult kiállítani.
 • a normáknak legalább két versenytípusból kell lenniük (csapatbajnoki, svájci, körmérkőzés)
 • Mindegyik normának különböznie kell a korábban, az I. osztályú minősítésért benyújtott normáktól. Versenybírói címhez a normateljesítés (szakmai gyakorlat megszerzése) megelőzheti a vonatkozó tanfolyamot, illetve vizsgát.
 • A 3 normát legalább 2 különböző főbírónak kell aláírnia.
 • Egy norma a megszerzésétől számított 5 évig érvényes.

 

Cím kiadása: A sikeres vizsga után az MSSZ ítéli meg a címet, a 18. életév betöltését követően.

Tevékenységi kör: A címek megszerzése után az országos versenybírók tevékenységi köre az alábbi lehet (az az országos versenybíró, aki FIDE elszámolású versenyen fejti ki tevékenységét, a FIDE által előírt licencdíjat kell, hogy fizessen az MSSZ útján):

 • kiemelt nemzetközi versenyek bírói posztját láthatja el;
 • hazai rendezésű nemzetközi rendezvényeken bírói feladatok ellátása;
 • hazai tornák (fő) bírói posztját láthatja el;
 • országos és megyei csapatbajnoki mérkőzések levezetése;
 • országos gyermek és ifjúsági, valamint korcsoportos és diákolimpiai versenyek bírói posztját láthatja el;
 • megyei diákolimpiák (fő) bírói feladatát láthatja el;
 • szabadidős egyéni és csapatbajnoki (fő) bírói teendőinek ellátása.

 

 

 1. e) FIDE versenybíró és nemzetközi versenybíró (FA és IA):

 

Címszerzés módja: FIDE által szervezett versenybírói szemináriumon (akár online) minden FIDE licensszel rendelkező NA részt vehet, akinek jelentkezését a FIDE szeminárium rendezője elfogadja. MSSZ engedéllyel bármely 1. osztályú, de kiváló angoltudással rendelkező jelölt is próbálkozhat online Szemináriumra jelentkezéssel, amennyiben a szervező a FIDE licensz meglétéhez nem ragaszkodik.

 

Emellett a FIDE mindenkori szabályzatának megfelelő normákat is teljesítenie kell a jelöltnek a cím igényléséhez. Ezek elérésének rendjét a FIDE közgyűlés által elfogadott szabályzat, a FIDE kézikönyv (B. 06) MSSZ honlapon is közzétett előírásai tartalmazzák. IA címet csak már FA címmel rendelkező versenybíró szerezhet, a fenti szabályzatban szereplő normateljesítések, és egyéb kritériumoknak való megfelelés esetén.

 

A FIDE által adományozott címek, az adományozás, illetve regisztrálás pillanatától kezdődően életre szólóak.

 

Tevékenységi kör: Az FA/IA címmel rendelkező aktív versenybírók, akik FIDE elszámolású versenyen fejtik ki tevékenységüket, a FIDE által előírt licencdíjat kell, hogy fizessenek, az MSSZ útján. A címek megszerzése után az FA/IA versenybírók tevékenységi köre az alábbi lehet:

 • kiemelt nemzetközi versenyek (fő)bírói posztját láthatja el;
 • hazai rendezésű nemzetközi rendezvények (fő)bírói posztját láthatja el;
 • magyar bajnokságok (fő)bírói posztját láthatja el;
 • hazai tornák (fő)bírói posztját láthatja el;
 • országos csapatbajnoki mérkőzések levezetése;
 • országos gyermek és ifjúsági, valamint korcsoportos versenyek (fő)bírói posztját láthatja el;
 • regionális és területi (megyei) egyéni és csapatbajnoki mérkőzések levezetése;
 • országos diákolimpiák (iskolai versenyek) (fő)bírói tevékenységét látja el;
 • szabadidős egyéni és csapatbajnoki (fő)bírói teendőinek ellátása.

 

 

 

f.) általános információk a képzésekről

 

 • A FIDE Versenybírói Bizottsága fakultatív internetes szemináriumokat hirdethet.
 • Az NB-s versenybírók kötelesek minden évad előtt az ismereteik bővítése és naprakész állapotra hozatala érdekében a Versenyiroda által rendezett értekezleten részt venni. A területi, megyei szövetségek ugyancsak évad előtti továbbképzéseken való részvételi kötelezettséget határozhatnak meg az egyéni és csapatbajnoki rendszerükbe bevont versenybírók részére.
 • A hazai versenybírók az MSSZ által általában 1-2 évente megtartott továbbképzés keretén belül tudják a minősítésüket megújítani, illetve a magasabb minősítésüket elérni.
 • A gyermek és ifjúsági, valamint diák (iskolai) egyéni- és csapatbajnokság rendezői (pl. MSSZ, megyei/budapesti szövetségek), illetve azok főbírói a versenyt megelőző csapatépítő tréning elvégzésére (részvételére) kötelezhetik a rendezvényre meghívott/kijelölt versenybírókat.