SAKKPEDAGÓGIA

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület
levelező

önköltséges

Sakkpedagógia szakirányú továbbképzési szak

115 000Ft

2

12<25 kéthetente  Győr

pedagógusképzés

 

Megnevezés (engedélyszám): FF-2022-3/2013

Tudományterület: pedagógusképzés képzési terület

Felvételi követelmények: Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben, illetve főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél és legalább egy éves pedagógusi szakmai gyakorlat.

A beiratkozásra szükséges munkáltatói igazolás formanyomtatványa letölthető INNEN.  

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Kompetenciák:

 • A szakirányú továbbképzést elvégzők képesek bármely létrejött vagy szóban felvázolt sakkállásban az abban rejlő stratégiai és taktikai lehetőségek gyors megértésére, mérlegelésére, hatékony kombinatív megoldására (döntéshozatalra) és annak pontos kivitelezésére.
 • Képesek óvodában, általános iskolában és/vagy középiskolában a tanrendi órák keretében a magyar és az idegen nyelvű szakirodalom felhasználásával a tanulók számára a sakk fő alkotóelemeinek (a megnyitási, közép- és végjáték területeknek) szisztematikus tanítására;
 • A szakirányú továbbképzést elvégzők felkészítik és késztetik a tanulókat a sakk fő alkotóelemeinek önálló tanulmányozására, értékelésére.
 • A képzés során a résztvevők képessé válnak a tehetségígéretes gyermekek felismerésére, fejlesztésére adekvát módszerekkel, eszközökkel.
 • Megfigyeléseik alapján alkalmassá válnak a tehetség-összetevők meghatározására.
 • Fontos cél azoknak a pedagógiai eljárásoknak, módszertani eszköztárnak a megismertetése, melyek segítségével a tehetségígéretes gyermekek képességeit a legmagasabb szintre juttathatják el.
 • További cél azoknak a pedagógusi kompetenciáknak a fejlesztése, amellyel a résztvevők alkalmassá válnak a tehetség-tanácsadásra, pedagógustársaik és a szülők számára.

Ismeretkörök:
Sakk szakmai ismeretek
Tehetséggondozás, értékelés
A sakk matematikája
A sakk informatikája

Tanterv letölthető innen.

Diploma kibocsátásának feltétele:
A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt 60 kreditpont teljesítése, valamint a konzulens által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, zárótanítás,  valamint komplex szóbeli vizsga.

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1. IG 104.
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős:   Dr. Horváth Nóra

Képzés kezdete: 2018. szeptember

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 32-3926-01 számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz és legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlatról munkáltatói igazolás (szükséges formanyomtatvány az Intézmény honlapjáról letölthető).

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

SAKKPEDAGÓGIA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Munkarend Fin. forma Szakirányú továbbképzés neve Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
levelező önköltséges Sakkpedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 115 000Ft 4 12<25 kéthetente  Győr pedagógusképzés

 

Megnevezés (engedélyszám): FF1301/6-2015

Tudományterület: pedagógusképzés képzési terület

Felvételi követelmények: óvodapedagógus, tanító vagy tanári oklevél, továbbá legalább három éves pedagógusi szakmai gyakorlat megléte

 A beiratkozásra szükséges munkáltatói igazolás formanyomtatványa letölthető INNEN.  

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Kompetenciák:

 • A szakirányú továbbképzést elvégzők képesek bármely létrejött vagy szóban felvázolt sakkállásban az abban rejlő stratégiai és taktikai lehetőségek gyors megértésére, mérlegelésére, hatékony kombinatív megoldására (döntéshozatalra) és annak pontos kivitelezésére.
 • Képesek óvodában, általános iskolában és/vagy középiskolában a tanrendi órák keretében a magyar és az idegen nyelvű szakirodalom felhasználásával a tanulók számára a sakk fő alkotóelemeinek (a megnyitási, közép- és végjáték területeknek) szisztematikus tanítására;
 • A szakirányú továbbképzést elvégzők felkészítik és késztetik a tanulókat a sakk fő alkotóelemeinek önálló tanulmányozására, értékelésére.
 • A képzés során a résztvevők képessé válnak a tehetségígéretes gyermekek felismerésére, fejlesztésére adekvát módszerekkel, eszközökkel.
 • A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során felkészülnek a pedagógus munkakörök, ill. az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.
 • Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalma szabályozásának új követelményeiről.
 • Megfigyeléseik alapján alkalmassá válnak a tehetség-összetevők meghatározására.
 • Fontos cél azoknak a pedagógiai eljárásoknak, módszertani eszköztárnak a megismertetése, melyek segítségével a tehetségígéretes gyermekek képességeit a legmagasabb szintre juttathatják el.
 • További cél azoknak a pedagógusi kompetenciáknak a fejlesztése, amellyel a résztvevők alkalmassá válnak a tehetség-tanácsadásra, pedagógustársaik és a szülők számára.

Ismeretkörök:
Sakk szakmai ismeretek
Tehetséggondozás, értékelés
A sakk matematikája
A sakk informatikája

Tanterv letölthető innen.

Diploma kibocsátásának feltétele:
A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt 120 kreditpont teljesítése, valamint a konzulens által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, zárótanítás,  valamint komplex szóbeli vizsga.

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1. IG 104.
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős:   Dr. Horváth Nóra

Képzés kezdete: 2018. szeptember

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

.

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 32-3926-01 számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz és legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlatról munkáltatói igazolás (szükséges formanyomtatvány az Intézmény honlapjáról letölthető).

 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Elérhetőség, információk: http://felveteli.sze.hu/catview/documlist/id/15800/m/8306