Tisztelt Egyesületi Vezetők!

Elnézéseteket kell kérnünk, mivel technikai okokból kifolyólag a 2020. évi rendes közgyűlést el kell halasztanunk, ami kényszerű helyszínváltozással is jár. Az új időpont 2020. szeptember 26. 15 óra, az esetleges megismételt közgyűlés 15:30-kor kezdődik. Mivel a Magyar Sport Háza 26-án nem tud számunkra megfelelő termet biztosítani, a közgyűlést a Vasas SC Illovszky Rudolf Stadionjának (XIII. Fáy u. 58.) Baróti termében tartjuk. A korábban kiírt napirend változatlan marad.

A kényszerű halasztás két oka:
1, Szabó László elnök úr szeptember 19-én egyéb indokolt és kellő súlyú elfoglaltságai miatt nem tudna jelen lenni a közgyűlésen.
2, A pandémia és egyéb okok miatt a közgyűlés elé terjesztendő iratokról az elnökség csak most tudott dönteni, ezért azokat legkorábban 2020. szeptember 11-én tudjuk közzétenni.

A közgyűlés elhalasztását az MSSZ elnöksége 2020. szeptember 10-én egyhangú szavazással elfogadta. Az eredeti időpontra adott meghatalmazások a módosított időpontra is érvényesek.
Alább találhatóak a közgyűlés elé terjesztendő, az elnökség által elfogadott dokumentumok.
Megértéseteket megköszönve,
tisztelettel,
az MSSZ elnöksége

MEGHÍVÓ

a Magyar Sakkszövetség

2020. szeptember 19-én szombaton 11:00 órakor kezdődő Közgyűlésére, amelyre a

Vasas SC Illovszky Rudolf Stadionjának (XIII. Fáy u. 58.) Baróti termében tartjuk.

kerül sor. Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja: 2020. szeptember 19-én 11:30 órától. A megismételt közgyűlés – az eredeti napirendi pontoknak megfelelően, a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes!

NAPIREND

Napirend előtt: díjak átadása
1./ Könyvvizsgálói jelentés.
2./ Jelentés az MSSZ 2019. évi szakmai munkájáról
3./ Jelentés az MSSZ 2019. évi pénzügyi és közhasznú tevékenységéről
4./ Az MSSZ 2020. évi szakmai és költségvetési terve
5./ Ellenőrző bizottság jelentése
6./ Részleges tisztújítás (két elnökségi tag megválasztása)
7./ Egyebek

Fontos tudnivalók:

Az MSSZ Alapszabály 12. § 7 és 8. pontja értelmében a közgyűlésen szavazati joggal az
MSSZ tagszervezeteinek képviselői vagy meghatalmazottjuk rendelkezhetnek az alábbiak
szerint:

 • Az MSSZ jogi személyiségű tagja, akik tagsági jogukat a Közgyűlésen Képviselőre
  kívánják átruházni, legkésőbb a Közgyűlés megrendezésének időpontjáig írásban be
  kell jelenteniük, azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja. A képviseletre csak
  az egyesület tagját vagy tisztségviselőjét lehet megbízni. A meghatalmazás letölthető innen.
 • Minden jelenlévő tag és megbízott képviselő legfeljebb egy szavazattal rendelkezhet.
 • A Közgyűlés nyilvános, de kérem a hivatalos képviseleti joggal nem rendelkező
  vendégeket, időben jelezzék előre részvételi szándékukat a +36 1 473 2360
  telefonszámon, hogy a szövetség beléptetésükről gondoskodhasson.

A Közgyűlés munkájához szükséges anyagokat a www.chess.hu honlapon találja meg.

Budapest, 2020. augusztus 13.

Szabó László
s. k.
elnök

A közgyűlésen maszk viselése kötelező!!