MSSZ elnökségi ülés

MEGHÍVÓ

a Magyar Sakk Szövetség elnökségi ülésére

 

Tisztelt Alelnök úr, tisztelt Elnökségi Tagok, tisztelt Meghívottak!

A Magyar Sakkszövetség következő elnökségi ülését 2023. április 22. szombaton délelőtt 11
órától tartjuk a Magyar Sakk Szövetség székházában (Budapest V. kerület, Falk Miksa utca 10. II.
em.), az alábbi napirenddel:

1. A Magyar Sakk Szövetség éves rendes Közgyűlése
a. Közgyűlés összehívása
b. Közgyűlés napirendjének meghatározása
c. Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság létrehozása, tagjainak megválasztása
d. Közgyűlésen elfogadni kívánt dokumentumok státusa, elkészítésük ütemezése
2. Ifjúsági Bizottsággal kapcsolatos kérdések
a. IB elnök megválasztása 2023. június 1-jei hivatalba lépéssel
b. eljárásrend kijelölése az IB leendő létszámának és összetételének meghatározására
c. az IB-től elvárt stratégiai és célkijelölő dokumentumok körének meghatározása
3. További szakmai bizottságok kérdésköre
a. a további szakmai bizottságok helyzetének, szükségességének megvitatása
b. felelős kijelölése, aki a bizottsági struktúrára vonatkozó, személyi javaslatot is
magában foglaló előterjesztést készít a következő elnökségi ülésre
4. Ifjúsági csapatok szerepeltetése a Sakkolimpián
5. Nemzeti Csapatbajnokság (NB) rendszerével kapcsolatos kérdések
a. az NB rendszerének változtatásával kapcsolatos szempontok megvitatása
b. felelős kijelölése, aki felveszi a kapcsolatot a csapatvezetőkkel és írásbeli véleményt
szerez a megállapodott szempontokról
c. határidő szabása, hogy legkésőbb meddig hoz döntést az elnökség az NB 2023/2024-
es szezonjának lebonyolítási rendjéről.
6. Egyebek

Budapest, 2023. április 14.

Polyánszky Zoltán dr. s.k.
elnök

MSSZ elnökségi ülés_meghívó_230422