Meghívó

a Magyar Sakk Szövetség XXXVI., évi rendes Közgyűlésére

Tisztelt Tagszervezetek!

A Magyar Sakk Szövetség (MSSZ) Elnöksége 2023. április 22-i ülésén összehívta az MSSZ évi rendes Közgyűlését 2023. május 26. napjára, 14 órára a Magyar Sport Háza (Budapest XIV., Istvánmezei út 1–3.) földszinti tárgyalójába, az alábbi javasolt napirenddel:

 1. Elnöki beszámoló az elmúlt két hónapban elvégzett munkáról
 2. Könyvvizsgálói és ellenőrző bizottsági jelentés
 3. 2022. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés
 4. 2022. évi szakmai beszámoló
 5. 2023. évi szakmai és pénzügyi terv
 6. Alapszabály-módosítás
 7. Egy ellenőrző bizottsági tag megválasztása

A 2.–6. napirendi pontokban a Közgyűlés határozathozatala szükséges, amelyekhez a kapcsolódó dokumentumokat jelen meghívó mellékleteként közzétesszük az MSSZ honlapján.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a 2022. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés a mai napon még nem nyerte el végleges tartalmát. Sajnálatos módon a beszámoló nem készült el időben, emiatt a könyvvizsgáló sem tudta még befejezni a munkáját, emellett a beszámoló az előzetes áttekintés alapján pontosításra is szorul. Az érintett szereplők törekednek arra, hogy a beszámoló és a közhasznúsági jelentés mielőbb elnyerje végleges tartalmát. Amint ez megtörtént, közzétesszük, és erről figyelemfelhívó tájékoztatást adunk a honlapon. Megértésüket és türelmüket köszönjük, kérdés esetén állunk a tagszervezetek rendelkezésére.

Szintén tájékoztatásul jelezzük, hogy az előterjesztett alapszabály-tervezet a legtöbb helyen nyelvi, formázási, sorrendiségi, címrendi, értelmezési, észszerűsítési, duplikáció-megszüntetési stb. jellegű módosításokat tartalmaz, de érdemi kiegészítések is történtek benne, úgymint:

 • A Közgyűlés eljárásrendjének megalkotása
 • A tisztújító Közgyűlés eljárásrendjének megalkotása
 • Annak tisztázása, hogy pontosan mennyi időre választják a tisztségviselőket
 • A Jelölő Bizottság tevékenységének kifejtése
 • A Mandátumvizsgáló Bizottságról új szakasz beillesztése

Megjelenésükre számítunk!

Az MSSZ Elnöksége nevében, tisztelettel:
dr. Polyánszky Zoltán s.k.
elnök

MSSZ Alapszabály tervezet (2023.05.11)
MSSZ Pénzügyi beszámoló 2022 (2023.05.11)
MSSZ Pénzügyi Terv 2023 (2023.05.11)
MSSZ Szakmai beszámoló 2022 (2023.05.11)
MSSZ Szakmai Terv 2023 (2023.05.11)
Közgyűlés meghatalmazás MSSZ