Magyar Sakkszövetség XXXIII. Közgyűlése 2021. december 4.

MEGHÍVÓ

a Magyar Sakkszövetség

  1. december 4-én szombaton 13:00 órakor kezdődő Közgyűlésére, amelyre a József Attila Színházban (1134 Budapest, Váci út 63., stúdiószínpad) kerül sor. Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja: 2021. december 4-én 13:30. A megismételt közgyűlés – az eredeti napirendi pontoknak megfelelően, a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes!

NAPIREND

1./ Könyvvizsgálói és ellenőrző bizottsági jelentés

2./ Jelentés az MSSZ 2020. évi szakmai munkájáról

3./ Jelentés az MSSZ 2020. évi pénzügyi és közhasznú tevékenységéről

4./ Az MSSZ 2021. évi szakmai és költségvetési terve

5./ Részleges tisztújítás (egy elnökségi tag megválasztása)

 

Fontos tudnivalók:

A helyszínre csak érvényes védettségi igazolvánnyal lehet belépni, és amennyiben időközben további jogszabályi előírások kerülnek bevezetésre, azokat is alkalmaznunk kell. Aki nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, vagy más okból nem tud megjelenni, meghatalmazottat küldhet egyesülete képviseletére.

Az MSSZ Alapszabály 12. § 7 és 8. pontja értelmében a közgyűlésen szavazati joggal az MSSZ tagszervezeteinek képviselői vagy meghatalmazottjuk rendelkezhetnek az alábbiak szerint:

  • Az MSSZ jogi személyiségű tagja, akik tagsági jogukat a Közgyűlésen Képviselőre kívánják átruházni, legkésőbb a Közgyűlés megrendezésének időpontjáig írásban be kell jelenteniük, azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja. A képviseletre csak az egyesület tagját vagy tisztségviselőjét lehet megbízni.
  • Minden jelenlévő tag és megbízott képviselő legfeljebb egy szavazattal rendelkezhet.

A Közgyűlés munkájához szükséges anyagok a www.chess.hu honlapon a Dokumentumok/Jegyzőkönyvek menüpont alatt találhatóak.

A meghatalmazás minta letölthető innen.

Budapest, 2021. november 4.

Meghívó közgyűlés 2021.12.04

 

Szabó László

s. k.
elnök