Tisztelt Magyar Sakkcsalád!

A Magyar Sakkszövetség elnöksége mai ülésén – a korábbi két elnökségi ülése után ismételten – áttekintette a hazai csapatbajnokságok befejezésével kapcsolatos kérdéseket.
Megállapítottuk, hogy a fennálló különleges helyzetben sajnos mindenkinek teljesen elfogadható döntéseket nem lehet hozni. Az elnökség minden rendelkezésére álló érvet, tényt és véleményt megismert.

Folyamatosan követve a járványügyi helyzetet, és figyelembe véve a tényeket, miszerint az NB I-es csapatok 70%-a támogatja az elmaradt fordulók tervezet szerinti pótlását, az NB II-es csapatok részéről viszont jelentős az ellenállás azok lejátszásával kapcsolatban, az MSSZ elnöksége a mai napon az alábbi javaslatcsomagot fogadta el.

1) Az NB I-ben és az NB I/B-ben megrendezzük a hátralévő két fordulót az eredeti terv szerinti augusztus 30. és szeptember 13. dátumon, előbbinél a már közzétett időpontokban, utóbbinál pedig egységesen 11 órás kezdéssel.

2) A 30 lépéses remiszabályt erre a két fordulóra feloldjuk, így a játékosok akár 1 lépéspár megtétele után megállapodhatnak döntetlenben, ezzel a magukat veszélyben érző játékosok veszélyeztetettségét valamelyest csökkenthetjük.

3) A kontumálásért nem jár büntetőpont, ide értve a női, ifjúsági és az 1-3. táblán történő kontumálást is. A pontot természetesen az ellenfél kapja. Teljes csapat ki nem állása esetén a versenyszabályzatban foglaltak érvényben maradnak.

A versenykiírás és a hivatkozott versenyszabályzat vonatkozó pontjai:

“Amennyiben egy csapat (csapatok) az előző bekezdésben vázolt „Vis maior” hiánya esetén (Pl.: katasztrófavédelmi riasztás hiánya esetén), indokolatlanul nem játssza le a mérkőzést, vagy halasztásban egyezik meg a másik csapattal, súlyos vétséget követ(nek) el. A Versenybíróság ezt a csapatot (csapatokat) 60.000-Ft pénzbírsággal sújtja melyet köteles 10 munkanapon belül befizetni az MSSZ számlájára. Egyoldalú indokolatlan halasztás esetén a vétlen fél igazolt költségeit a MSSZ a jelzett büntetésből megtéríti. Költség elmaradása esetén a büntetési díj az MSSZ Versenybíróságát illeti. A vétkes csapatot (csapatokat) a fentieken túl a következő verseny évad(ok)ra alacsonyabb NB osztályba (területi bajnokságba) sorolhatja. Az indokolatlanul elhalasztott mérkőzést legkésőbb a következő tartaléknapon pótolni kell.”

“Az utolsó fordulóban elmaradt mérkőzés eredményét a verseny- és játékszabályok csapatbajnokságra vonatkozó paragrafusa alapján számítják ki. Az utolsó fordulóban ki nem álló csapat kártérítési kötelezettséggel, visszaminősítéssel sújtható.”

“A csapatbajnokságokban az utolsó fordulóban esetleg elmaradt mérkőzés pótlólagos lejátszását a versenybíróság nem rendelheti el. Az utolsó fordulóban elmaradt mérkőzést a kiálló csapat javára a játék nélküli győzelemmel kell igazolni, és a mérkőzést a kiálló csapat előző fordulókban elért legjobb eredményével kell igazolni. Ha a kiálló csapatnak győzelme nem lenne, a győzelemhez szükséges minimális játszmaegységet (12 főből álló csapatok esetében 6 1/2 pont) kell a javára írni. A ki nem álló csapat pontot nem kaphat. Ha egy csapat egy verseny bármely szakaszában visszalép, vagy egyéb ok miatt a versenyben tovább nem vesz részt, akkor – a sportszerűségi elvek figyelembe vételével – eredményeinek megsemmisítésével törölni kell, vagy az addig elért eredményeivel kell a végső helyezését megállapítani. A mérkőzés elmaradásában vétkes csapat díjazásban nem részesülhet.”

4) Az NB I és NB I/B bajnokságokat ezen fenti szabályok szerint be fogjuk fejezni, az NB I-ből kiesés van, az NB I/B-ből feljutás van, de kiesés nincs, a területi bajnokságokból NB-be feljutás nincs. Ez nem zárja ki NB-s helyek megüresedése esetén az alsóbb osztályokból való esetleges feltöltést, melynél figyelembe fogjuk venni az alsóbb osztályú bajnokság végeredményét.

5) Az NB II-ben befejezettnek tekintjük a bajnokságokat, a hátralévő mérkőzések 6:6-os megállapított eredménnyel kerülnek rögzítésre, és végeredményt hirdetünk azzal, hogy kiesés, feljutás nincs. A teljes NB II-re vonatkozóan egységes eljárást kell alkalmaznunk. A megállapított eredményekkel való számítást az indokolja, hogy két csoportban páratlan számú csapat szerepel, ezáltal az általuk lejátszott meccsek száma csak a bajnokság végén azonos.

6) A járványhelyzet kapcsán a honlapunkon májusban közzé tett ajánlás változatlanul érvényben marad. A játékosok számára maszk viselése erősen ajánlott. Arra kérünk minden játékost és csapatvezetőt, hogy amennyiben a koronavírus három legjellemzőbb tünete (hőemelkedés vagy láz, száraz köhögés, ízlelés vagy szaglás minőségvesztése) közül kettőt magán, illetve játékosán tapasztal, a többi versenyzőre való tekintettel ne vállalja a játékot, illetve ne engedje játékosát játszani, sem a versenyhelyiségben tartózkodni. A mérkőzéseket nézők nélkül kell megrendezni.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Sakktársadalmat, hogy folyamatosan figyeljük a járványügyi helyzetet, és amennyiben az évad lezárásáig a hatályos jogszabályokban változás áll be, alkalmazkodni fogunk azokhoz.

Jó egészséget kívánva mindenkinek,

Üdvözlettel,

Gyömbér Tamás
versenyigazgató