Csongrád – Csanád megye 2021/2022-es évi Sakk Csapatbajnoksága

A verseny helyszíne:

A megye települései

A verseny időpontja: 2021.10.03 - 2022.04.24


Versenykiírás

1. A verseny célja: Megállapítani Csongrád – Csanád Megye 2021-2022-es évi Sakk csapatbajnokát és azt a sportkört, amelynek csapata jogosult az NB II-be való feljutásért osztályozón indulni. További cé1 minél több sakkozónak alkalmat adni nemzetközi értékszám szerzésére, a versenyszerű játékban való részvételre és gyakorlati tudásának bővítésére.
2. Résztvevők: Azok a Magyar, ill. a Csongrád – Csanád Megyei Sakkszövetséggel tagsági viszonyban álló önálló sakkegyesületek, sakk-szakosztályt működtető sportegyesületek és jogi személyiségű intézmények, amelyek a nevezési díjat befizetik, és nevezésüket a versenybíróság elfogadja. Egy egyesület több csapattal is indulhat. Az erőlistára csak 2021. évre érvényes versenyengedéllye1 rendelkező játékos vehető fe1. Amennyiben Csongrád – Csanád megyén kívüli települések egyesületei indulni szeretnének a bajnokságon, akkor vállalniuk kell, hogy hazai mérkőzéseiket a vendégcsapat otthonában játsszák, valamint a vendégcsapat igazolt költségeit megtérítik.
3. A csapatokban versenyzők száma: a csapatok 8 játékosból állnak. A 8 játékos között legalább 1 fő 2003. 01. 01. után született játékost kell szerepeltetni!
Rendező: Csongrád – Csanád Megyei Sakkszövetség
A versenybíróság: elnök: Herpai József
titkár:Horváth Zsolt
tag: Váczi Zoltán
4. Nevezés és sorsolás: Nevezni 2021. szeptember 10-ig lehet a herpai.jozsef@gmail.com elektronikus címen az erőlisták megküldésével egyidejűen.
Nevezési díj: 15.000 Ft. A nevezési díj fizetése a Megyei Sakkszövetség felé ebben az évben, az alapdokumentumok és a számlaszám rendezése után történhet.
A sorsolást 2021. szeptember 17-én pénteken 17 órai kezdettel tartjuk Szegeden a Millenniumi Kávéház Dugonics tér 12. szám alatti helyiségében.
5. A csapatok erőlistáját a 2021. szeptember 1-jei FIDE lista alapján kell összeállítani. Az erőlistára csak olyan játékos vehető fel, akinek van FIDE- regisztrációja. Akinek nincs, annak a részére a Magyar Sakkszövetségtől kell kérnie a csapatvezetőknek, az erőlista leadása előtt. Azok a csapatok, amelyeknek NB-s csapatuk van, csak azzal az erőlistával nevezhetnek.
A FIDE szabályozása miatt minden hónapban az aktuális értékszámmal kerülnek elszámolásra a lejátszott mérkőzések eredményei. A FIDE értékszámmal nem rendelkezők csak értékszám nélküliként szerepeltethetők, és az 1000-es értékszámhatár alatt bárhová fel lehet őket venni az erőlistára.
A versenyzők és a sportkörök az átigazolásokat a 2021/22-es évadra 2021.08.31-ig tehetik meg!
6. A verseny lebonyolítása: A csapatok a nevezésektől függően 1 vagy kétfordulós körmérkőzést játszanak egymással. A mérkőzések a helyválasztó csapat versenyhelyiségében kerülnek megrendezésre.
Gondolkodási idő az első 40 lépésre 90-90 perc, majd 30-30 perc az összes lépésre + lépésenként 30 másodperc.
A mérkőzések 9.00 órakor kezdődnek. Késni a mérkőzésről 60 percet lehet, ezért a késő játékos 60 perc után elveszíti a játszmát! Játszmajegyzés a mérkőzés alatt végig kötelező. Döntetlent ajánlani a mérkőzés alatt bármikor lehet!

7. Tervezett játéknapok:
2021. október 3., november 14 és 28., december 12.,
2022. január 16., február 6., március 6 és 27., április 24.
Tartalék napok: február 20. és április 3.

8. A helyezések eldöntése: a mérkőzéssorozaton szerzett olimpiai pontszám alapján történik.
Csapat ki nem állása esetén — a versenyszabályokban rögzített szankciókon felül — 4 olimpiai pont kerül levonásra.
Holtverseny esetén: — egymás elleni eredmény
— több csapatgyőzelem
— csapatbajnoki pontszámítás
(győzelem: 2, döntetlen: 1, vereség: 0 pont)
— sorsolás

9. Díjazás: 1-3. helyezett csapatok tagjai (12 játékos) éremdíjazásban és csapatonként 1 oklevél- díjazásban részesülnek.

10. A verseny költségei: a csapatok részvételi költségeit a sakkegyletek, a kiküldött versenybíró költségeit a helyválasztó csapat viseli. A bajnokság mérkőzéseit igény esetén a szövetség által kijelölt versenybíró vezeti, ennek hiányában (költségkímélés miatt) a két csapatvezető is levezetheti a mérkőzést.
A bíródíj: 9.000,- Ft bruttó összeg.
Amennyiben a két csapatvezető vezeti le a mérkőzést és ebből botrány, ellentét adódik, akkor a vétkes csapatvezető csapatának hazai mérkőzéseire bírót küld, és a vétkes csapatvezetőt egy időre pihenteti a Csongrád – Csanád megyei Sakkszövetség.

11. Egyéb rendelkezések:

a) Mivel a verseny FIDE-értékszám szerzésére jogosít, a hazai csapat köteles kétpéldányos játszmalapot a versenyzők rendelkezésére bocsátani, melyek első példányát (az olvashatót) a versenybíró köteles jelentésével együtt a versenybíróságnak eljuttatni. Ha a csapatbajnoki versenyt a két csapatvezető vezeti le, akkor a hazai csapat vezetője a mérkőzés befejezése után a részletes eredményt köteles bediktálni, a játszmalapokat pedig 7 napon belül a Verseny- bíróságnak eljuttatni. Ez azért is kötelező, mert minden hónap végén le kell jelenteni az eredményeket, és ekkor bekérhetők a játszmalapok.
b)  A csapatok erőlistáján az alacsonyabb értékszámú versenyző csak akkor előzheti meg a magasabb értékszámút, ha kettejük között az értékszám különbség nem haladja meg a 150-et.

c) Az erősorrendet év közben megváltoztatni nem lehet.
Új játékos igazolására az utolsó előtti forduló kezdetéig van lehetőség.
d) Értékszám nélküli játékos csak az 1000 alatti értékszámosok közé kerülhet az erősorrend ívre.

e) Ha egy egyesületnek az NB-ben is szerepel csapata, akkor az első (második stb.) 10 játékost vonalhúzással kell elkülöníteni az ide vonatkozó rendelkezések betartásával. Két megyei csapat esetén 7 fő után van a vonal. NB-ben játszó vendégjátékos nincs hatással a vonalhúzásra, tehát ha a vendégjátékos a 8. helyen szerepel az NB-s erősorrenden, mivel nem szerepelhet a megyei csapatban, ezért a vonalat a 11.játékos után kel1 meghúzni a megyei csapathoz.
f) Azok az egyesületek, melyeknek NB-s csapatuk van, vagy több csapatot indítanak a vonal feletti senior (1960. 01. 01. előtt született ffi.), női és ifjúsági játékosaikat játszathatják az erősorrend betartása mellett a vonal alatti bármelyik csapatukban.
A versenyévad során ugyanazon csapat ellen csak egy alkalommal lehet játszani.
g) Vendégjátékosok korlátlan számban felvehetők az erőlistára, de egyszerre maximum kettő játszhat. NB-s játékos akkor is lehet vendégjátékos, ha az NB-s csapatának szerepel csapata a Csongrád megyei csapatbajnokságban, de annak megyei csapatában nem szerepelhet.
h) Óvni a fordulót követő napon 20.00 óráig lehet írásban a versenybíróságnál 10 000 Ft óvási díj befizetésével. Amennyiben az óvásnak helyt ad a versenybíróság, az óvási díjat visszakapja a csapat.
i) Jogosulatlan versenyző szerepeltetése alkalmanként és játszmánként 3 büntetőpont levoná- sával jár!
j) Vendégjátékos szerepeltetéséről: A területi bajnokságokban játszó NB-s versenyzők is 2021.08.31-ig válthatják ki a vendégjátékos licencet, az illetékes területi szövetségek útján az MSSZ Versenyirodájához történő egyidejű felterjesztéssel. A vendégjátékosi licencdíj 4000 Ft, ami a Megyei Sakkszövetség felé fizetendő.
k) Mobiltelefon: Játszma közben a játékosoknál nem lehet sem mobiltelefon, sem bármi más olyan elektronikus eszköz, mely sakklépéseket produkálhat. A versenyzők tárolhatják ezeket az eszközeiket — ha azok kikapcsolt állapotban vannak — táskáikban. A játékos az ilyen eszközt tartalmazó táskát nem viheti magával sehová a versenybíró engedélye nélkül. Ha bebizonyosodik, hogy a játékosnál ilyen eszköz van a verseny helyszínén, akkor elveszti a játszmát. Az ellenfél nyer. Megengedett az ilyen kikapcsolt állapotú eszközök játékidő alatti csapatvezetők általi őrzése (tárolása) is. (Ekkor a csapatvezető köteles zárt táskában tárolni azokat.)
l) Felhívjuk a versenybírók és a csapatvezetők figyelmét a szabályok szigorú betartására. Fordítsanak kiemelt figyelmet a játszma közbeni beszélgetés tilalmára.
m) Az itt nem szabályozott kérdésekben az érvényben levő sakk verseny- és játékszabályok, valamint a 2021/2022-es évre vonatkozó NB-s csapatbajnoki versenykiírás rendelkezései az irányadók.

Szeged, 2021. augusztus 29.
Versenybíróság