1. szeptember 26-án, szombaton 15:00-tól került sor a Magyar Sakkszövetség 2020. évi rendes közgyűlésére.

A napirend előtt sor került a 2019/20. évi NB-s csapatbajnoki díjak, valamint a Magyar Sakkozásért, a Bagonyai Attila, a Barcza Gedeon és a Maróczy Géza díjak átadására.

A 2020. évi díjazottak névsora:

Maróczy Géza díj: Csonkics Tünde.

Barcza Gedeon díj: Horváth József.

Bagonyai Attila díj: Kercsmarics József.

„A magyar sakkozásért” díj: Benicsák János, Bíró Sándor, dr. Körmendy György, Mátés József, Pallagi János, Pór Attila, Voján István.

A díjazottaknak ezúton is gratulálunk, és további sakksikereket kívánunk.

A könyvvizsgáló, valamint az Ellenőrző Bizottság jelentésének meghallgatását követően a közgyűlés megvitatta, majd elfogadta a 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolót, illetve a 2020. évi szakmai és költségvetési tervet.

A két megüresedett elnökségi tagi pozícióra három jelölt közül kellett választania a közgyűlésnek. Kirják Róbert és Döry Jenő kapták a legtöbb szavazatot, így ők csatlakozhatnak az elnökséghez. Szabó László, a Magyar Sakkszövetség elnöke bejelentette, hogy az eredménytől függetlenül minden további elnökségi ülésre meghívja a harmadik jelöltet, Herpai Józsefet is, és a 2021. évi közgyűlés elé alapszabály-módosítási javaslatot terjeszt be az elnökség létszámának egy fővel történő kibővítésére. Pozitív fogadtatás esetén az elnökségi tagságra Herpai József jelölését fogja támogatni.