A Magyar Sakkszövetség 2016-os közgyűlése

A verseny helyszíne:

Budapest

A verseny időpontja: ..

A közgyűlés meghívójának szövege, a dokumentumok linkjeivel:

Magyar Sakkszövetség Közgyűlése, 2016. május 29.

MEGHÍVÓ

a Magyar Sakkszövetség

2016. május 29-én vasárnap 10:00 órakor kezdődő Közgyűlésére, amelyre a Magyar Sakkszövetségben (1055 Budapest Falk Miksa u. 10.) kerül sor. Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja: 2016. május 29-én, 11:00 órától. A megismételt közgyűlés – az eredeti napirendi pontoknak megfelelően, a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes!

Napirend előtt: a Maróczy díj, a Szabó László díj, a Barcza emlékérem és a Magyar Sakkozásért elismerések átadása.

NAPIREND

  • Beszámoló az MSSZ 2015. évi tevékenységéről, pénzügyi eredményéről és a könyvvizsgáló megállapításának ismertetése.
  • A Közhasznúsági jelentés előterjesztése.
  • Az Ellenőrző Bizottság jelentése.
  • A 2016. évi költségvetés elfogadása.
  • Egyebek (amennyiben az Alapszabálynak megfelelően beterjesztették)

Fontos tudnivalók:

  • A Közgyűlésen csak az MSSZ tagszervezeteinek képviselői, vagy azok hivatalos megbízottjai vehetnek részt felszólalási, javaslattételi és szavazati joggal.
  • Kérem, hogy akadályoztatása esetén, a mellékelt meghatalmazással, szíveskedjék delegálni egy olyan személyt, aki a Közgyűlés munkájában felelősséggel vesz részt és képviseli a sportegyesületét. A meghatalmazott az alapszabály 12.§ 7. pontja alapján csak az egyesület tagja vagy tisztségviselője lehet.
    A Közgyűlés nyilvános, de kérem a hivatalos képviseleti joggal nem rendelkező vendégeket időben jelezzék előre részvételi szándékukat a +36 1 473 2360 telefonszámon, hogy a szövetség beléptetésükről gondoskodhasson.

A Közgyűlés munkájához szükséges anyagokat a www.chess.hu honlapon találja meg.

Budapest, 2016. április 25.

 Seszták Tamás s. k.
elnök

Közgyűlési anyagok: