Magyar Sakkszövetség XXIX. Közgyűlése 2018. május 26.

MEGHÍVÓ

a Magyar Sakkszövetség

2018. május 26-án szombaton 10:00 órakor kezdődő Közgyűlésére,

amelyre a Magyar Sakkszövetségben (1055 Budapest Falk Miksa u. 10.) kerül sor.

Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja: 2018. május 26-án, 11:00 órától.

A megismételt közgyűlés – az eredeti napirendi pontoknak megfelelően, a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes!

Napirend előtt: a Maróczy díj, a Barcza emlékérem és a Magyar Sakkozásért elismerések átadása.

NAPIREND

  • Beszámoló az MSSZ 2017. évi tevékenységéről, pénzügyi eredményéről és a könyvvizsgáló megállapításának ismertetése.

  • A Közhasznúsági jelentés előterjesztése.

  • Az Ellenőrző Bizottság jelentése.

  • A 2018. évi költségvetés elfogadása.

  • Egyebek (amennyiben az Alapszabálynak megfelelően beterjesztették)

Fontos tudnivalók:

  • A Közgyűlésen csak az MSSZ tagszervezeteinek képviselői, vagy azok hivatalos megbízottjai vehetnek részt felszólalási, javaslattételi és szavazati joggal.

  • Kérem, hogy akadályoztatása esetén, a mellékelt meghatalmazással, szíveskedjék delegálni egy olyan személyt, aki a Közgyűlés munkájában felelősséggel vesz részt és képviseli a sportegyesületét. A meghatalmazott az alapszabály 12.§ 7. pontja alapján csak az egyesület tagja vagy tisztségviselője lehet.
    A Közgyűlés nyilvános, de kérem a hivatalos képviseleti joggal nem rendelkező vendégeket időben jelezzék előre részvételi szándékukat a +36 1 473 2360 telefonszámon, hogy a szövetség beléptetésükről gondoskodhasson.

A Közgyűlés munkájához szükséges anyagokat a www.chess.hu honlapon találja meg.

Budapest, 2018. április 26.

Seszták Tamás s. k.

elnök

Közgyűlési anyagok:

Kozgyules meghivo 2018.

Kozgyules_meghatalmazas 2018

Szakmai beszámoló 2017-2018

Pénzügyi beszámoló 2017

2017_ifi_szakmai_beszámoló

2018. évi költségvetés