A Magyar Sakkszövetség 2019. évi közgyűlése

Magyar Sakkszövetség XL. Közgyűlése 2019. május 11.

MEGHÍVÓ

a Magyar Sakkszövetség

2019. május 11-én szombaton 10:30 órakor kezdődő Közgyűlésére,

amelyre a Magyar Sportok Házában (1146 Budapest Istvánmezei út 1.) kerül sor.

Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja: 2019. május 11-én, 11:00 órától.

A megismételt közgyűlés – az eredeti napirendi pontoknak megfelelően, a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes!

NAPIREND

 • Az Ellenőrző Bizottságának beszámolója.

 • Könyvvizsgálói jelentés.

 • Elnökségi beszámolók.

 •  az MSSZ 2018 évi szakmai munkájáról
 • az MSSZ 2018 évi pénzügyi és közhasznú tevékenységéről
 • A 2019. évi szakmai és költségvetési terve.

 • Az MSSZ tagszervezetei által benyújtott javaslatok.

 • Tisztújítás

 

Fontos tudnivalók:

Az MSSZ Alapszabály 12. § 7 és 88. pontja értelmében a tisztújító közgyűlésen szavazati joggal az MSSZ tagszervezeteinek képviselői vagy meghatalmazottjuk rendelkezhetnek az alábbiak szerint:

 • Az MSSZ jogi személyiségű tagja, akik tagsági jogukat a Közgyűlésen Képviselőre kívánják átruházni,   legkésőbb    a    Közgyűlés megrendezésének időpontjáig írásban be kell jelenteniük, azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja.  A képviseletre csak az egyesület tagját vagy tisztségviselőjét lehet megbízni
 • .Minden jelenlévő tag és megbízott képviselő legfeljebb egy szavazattal rendelkezhet.
 • A Közgyűlés nyilvános, de kérem a hivatalos képviseleti joggal nem rendelkező vendégeket időben jelezzék előre részvételi szándékukat a +36 1 473 2360 telefonszámon, hogy a szövetség beléptetésükről gondoskodhasson.

A Közgyűlés munkájához szükséges anyagokat a www.chess.hu honlapon találja meg.

Budapest, 2019. április 10.

Seszták Tamás s. k.

elnök

Közgyűlési anyagok:

Közgyűlési Meghatalmazás 2019

Szakmai beszámoló a 2018-as közgyűlés óta eltelt időről.

Összefoglaló a 2018. év ifjúsági versenyeiről, eseményeiről

Szakmai program 2019

Pénzügyi beszámoló