Tájékoztatás a MSSZ Közgyűlésén történő képviselet szabályairól

Tájékoztatás a MSSZ Közgyűlésén történő képviselet szabályairól.

 

A Magyar Sakkszövetség Alapszabálya 12. § 7. pontja a következőket tartalmazza:

“A MSSZ jogi személyiségű tagjai, akik tagsági jogaikat a Közgyűlésen képviselőre kívánják átruházni, legkésőbb a Közgyűlés megrendezésének időpontjáig írásban be kell jelenteniük azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja. A képviseletre csak az egyesület tagját vagy tisztségviselőjét lehet megbízni.” 

Mindezek alapján az Alapszabály arra módot ad, hogy egy tagszervezetet ne az elnöke (képviseletére jogosult személy), hanem az elnök meghatalmazása alapján az adott tagszervezet más tagja vagy tisztségviselője képviselje a Közgyűlésen. Azonban, mivel az Alapszabály azt a rendelkezést is tartalmazza, hogy az adott tagszervezet képviseletére kizárólag olyan személy lehet jogosult, aki a tagszervezet tagja vagy tisztségviselője, ezért az Alapszabály e rendelkezése kizárja, hogy egyik tagszervezet képviseleti jogát másik tagszervezet tagja vagy tisztségviselője (akár elnöke) lássa el a Közgyűlésen.

A fenti alapszabályi rendelkezésből következően tehát nincs arra jogszerűen mód, hogy a tagszervezetek egymásnak “átadogassák” a képviseleti jogot, mint ahogy arra sem, hogy a tagszervezet tagján vagy tisztségviselőjén kívül más személy kapjon meghatalmazást a tagszervezet képviseletére jogosult személytől.

 

Budapest, 2019. április 03.

MSSZ Titkárság

Tájékoztatás a MSSZ Közgyűlésén történő képviselet szabályairól