Széchenyi István Egyetem Sakk Pedagógusképzés

SAKKPEDAGÓGIA

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület
levelező

önköltséges

Sakkpedagógia szakirányú továbbképzési szak

115 000Ft

2

12<25 kéthetente  Győr

pedagógusképzés

 

Megnevezés (engedélyszám): FF-2022-3/2013

Tudományterület: pedagógusképzés képzési terület

Felvételi követelmények: Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben, illetve főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél és legalább egy éves pedagógusi szakmai gyakorlat.

A beiratkozásra szükséges munkáltatói igazolás formanyomtatványa letölthető INNEN.  

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Kompetenciák:

 • A szakirányú továbbképzést elvégzők képesek bármely létrejött vagy szóban felvázolt sakkállásban az abban rejlő stratégiai és taktikai lehetőségek gyors megértésére, mérlegelésére, hatékony kombinatív megoldására (döntéshozatalra) és annak pontos kivitelezésére.
 • Képesek óvodában, általános iskolában és/vagy középiskolában a tanrendi órák keretében a magyar és az idegen nyelvű szakirodalom felhasználásával a tanulók számára a sakk fő alkotóelemeinek (a megnyitási, közép- és végjáték területeknek) szisztematikus tanítására;
 • A szakirányú továbbképzést elvégzők felkészítik és késztetik a tanulókat a sakk fő alkotóelemeinek önálló tanulmányozására, értékelésére.
 • A képzés során a résztvevők képessé válnak a tehetségígéretes gyermekek felismerésére, fejlesztésére adekvát módszerekkel, eszközökkel.
 • Megfigyeléseik alapján alkalmassá válnak a tehetség-összetevők meghatározására.
 • Fontos cél azoknak a pedagógiai eljárásoknak, módszertani eszköztárnak a megismertetése, melyek segítségével a tehetségígéretes gyermekek képességeit a legmagasabb szintre juttathatják el.
 • További cél azoknak a pedagógusi kompetenciáknak a fejlesztése, amellyel a résztvevők alkalmassá válnak a tehetség-tanácsadásra, pedagógustársaik és a szülők számára.

Ismeretkörök:
Sakk szakmai ismeretek
Tehetséggondozás, értékelés
A sakk matematikája
A sakk informatikája

Tanterv letölthető innen.

Diploma kibocsátásának feltétele:
A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt 60 kreditpont teljesítése, valamint a konzulens által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, zárótanítás,  valamint komplex szóbeli vizsga.

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1. IG 104.
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős:   Dr. Horváth Nóra

Képzés kezdete: 2018. szeptember

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 32-3926-01 számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz és legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlatról munkáltatói igazolás (szükséges formanyomtatvány az Intézmény honlapjáról letölthető).

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

SAKKPEDAGÓGIA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Munkarend Fin. forma Szakirányú továbbképzés neve Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
levelező önköltséges Sakkpedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 115 000Ft 4 12<25 kéthetente  Győr pedagógusképzés

 

Megnevezés (engedélyszám): FF1301/6-2015

Tudományterület: pedagógusképzés képzési terület

Felvételi követelmények: óvodapedagógus, tanító vagy tanári oklevél, továbbá legalább három éves pedagógusi szakmai gyakorlat megléte

 A beiratkozásra szükséges munkáltatói igazolás formanyomtatványa letölthető INNEN.  

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Kompetenciák:

 • A szakirányú továbbképzést elvégzők képesek bármely létrejött vagy szóban felvázolt sakkállásban az abban rejlő stratégiai és taktikai lehetőségek gyors megértésére, mérlegelésére, hatékony kombinatív megoldására (döntéshozatalra) és annak pontos kivitelezésére.
 • Képesek óvodában, általános iskolában és/vagy középiskolában a tanrendi órák keretében a magyar és az idegen nyelvű szakirodalom felhasználásával a tanulók számára a sakk fő alkotóelemeinek (a megnyitási, közép- és végjáték területeknek) szisztematikus tanítására;
 • A szakirányú továbbképzést elvégzők felkészítik és késztetik a tanulókat a sakk fő alkotóelemeinek önálló tanulmányozására, értékelésére.
 • A képzés során a résztvevők képessé válnak a tehetségígéretes gyermekek felismerésére, fejlesztésére adekvát módszerekkel, eszközökkel.
 • A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során felkészülnek a pedagógus munkakörök, ill. az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.
 • Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalma szabályozásának új követelményeiről.
 • Megfigyeléseik alapján alkalmassá válnak a tehetség-összetevők meghatározására.
 • Fontos cél azoknak a pedagógiai eljárásoknak, módszertani eszköztárnak a megismertetése, melyek segítségével a tehetségígéretes gyermekek képességeit a legmagasabb szintre juttathatják el.
 • További cél azoknak a pedagógusi kompetenciáknak a fejlesztése, amellyel a résztvevők alkalmassá válnak a tehetség-tanácsadásra, pedagógustársaik és a szülők számára.

Ismeretkörök:
Sakk szakmai ismeretek
Tehetséggondozás, értékelés
A sakk matematikája
A sakk informatikája

Tanterv letölthető innen.

Diploma kibocsátásának feltétele:
A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt 120 kreditpont teljesítése, valamint a konzulens által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, zárótanítás,  valamint komplex szóbeli vizsga.

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1. IG 104.
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős:   Dr. Horváth Nóra

Képzés kezdete: 2018. szeptember

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

.

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 32-3926-01 számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz és legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlatról munkáltatói igazolás (szükséges formanyomtatvány az Intézmény honlapjáról letölthető).

 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Elérhetőség, információk: http://felveteli.sze.hu/catview/documlist/id/15800/m/8306