Chess in the City – 2017 III. Tiszaújváros Kupa

A verseny helyszíne:

Tiszaújváros

A verseny időpontja: 2017.11.15 - 2017.11.19
1. csatolt fájl:III.-Tiszaújváros-Kupa-Beharangozó.pdf