A Magyar Sakkszövetség 2017. évi közgyűlése

Magyar Sakkszövetség XXVIII. Közgyűlése 2017. május 27.

MEGHÍVÓ

a Magyar Sakkszövetség

2017. május 27-én szombaton 10:00 órakor kezdődő Közgyűlésére,

amelyre a Magyar Sakkszövetségben (1055 Budapest Falk Miksa u. 10.) kerül sor.

Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja: 2017. május 27-én, 11:00 órától.

A megismételt közgyűlés – az eredeti napirendi pontoknak megfelelően, a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes!

Napirend előtt: a Maróczy díj, a Szabó László díj, a Barcza emlékérem és a Magyar Sakkozásért elismerések átadása.

NAPIREND

  • Beszámoló az MSSZ 2016. évi tevékenységéről, pénzügyi eredményéről és a könyvvizsgáló megállapításának ismertetése.

  • A Közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása.

  • Az Ellenőrző Bizottság jelentése.

  • A 2017. évi költségvetés elfogadása.

  • Egyebek (amennyiben az Alapszabálynak megfelelően beterjesztették)

Fontos tudnivalók:

  • A Közgyűlésen csak az MSSZ tagszervezeteinek képviselői, vagy azok hivatalos megbízottjai vehetnek részt felszólalási, javaslattételi és szavazati joggal.

  • Kérem, hogy akadályoztatása esetén, a mellékelt meghatalmazással, szíveskedjék delegálni egy olyan személyt, aki a Közgyűlés munkájában felelősséggel vesz részt és képviseli a sportegyesületét. A meghatalmazott az alapszabály 12.§ 7. pontja alapján csak az egyesület tagja vagy tisztségviselője lehet.
    A Közgyűlés nyilvános, de kérem a hivatalos képviseleti joggal nem rendelkező vendégeket időben jelezzék előre részvételi szándékukat a +36 1 473 2360 telefonszámon, hogy a szövetség beléptetésükről gondoskodhasson.

A Közgyűlés munkájához szükséges anyagokat a www.chess.hu honlapon találja meg.

Budapest, 2017. április 27.

Seszták Tamás s. k.

elnök

Letölthető dokumentumok:

Meghatalmazás

Meghívó

Szakmai beszámoló 2016

Ifjúsági beszámoló 2016

Pénzügyi beszámoló 2016

Pénzügyi terv 2017

Szakmai terv 2017